مرکز پخش انار شیرین شهرضا

انار شیرین شهرضا از مرغوب ترین نوع انار در ایران است که در باغات این شهر به شکل انبوهی تولید می شوند. این محصول بعد از برداشت از باغات شهرضا از طریق فروشگاه ها

بیشتر بخوانید
تماس بگیرید