مرکز خرید هسته ی دانه انار

هسته ی دانه انار به منظور گرفتن روغن از دانه آن  ،مورد استفاده قرار می گیرد.انار میوه ای بهشتی می باشد که از تمام ویژگی های یک درخت شامل میوه، دانه پوسته ،

بیشتر بخوانید
تماس بگیرید