قیمت فروش انار ساوه صادراتی

حتما نام انار ساوه را شنیده اید و میدانید شهر ساوه به انار هایش بسیار معروف است و سالیانه چند صد تن از باغات آن ها انار کشت و تولید میشود و حتی انار ساوه صادرات

بیشتر بخوانید
تماس بگیرید