عرضه مستقیم انار شهرضا عمده

انار یکی از میوه های خوش طعم و رنگ فصل پاییز است که دارای خواص فراوانی است و همچون دانه های یاقوت بر روی هم درون یک پوسته قرار گرفته اند. شهرضا یکی از قطب های م

بیشتر بخوانید

عرضه مستقیم انار تازه عمده

انار میوه ای است که دانه های آن دارای انوع رنگ قرمز، و زرد کم رنگ می باشد. این میوه ی باارزش در خاور میانه یافت می شود؛ این میوه در ترکیه، افغانستان و به ویژه ا

بیشتر بخوانید
تماس بگیرید