تولید آب میوه طبیعی انار

انار بومی ایران تا هیمالیا در شمال هند و یکی از اولین گیاهان اهلی است، دانه های آن غالباً قرمز و بعضاً سفید و یا بین این دو رنگ است.این گیاه تقریباً در هر آب و

بیشتر بخوانید
تماس بگیرید